Niwed alcohol. Amser newid.

Defnyddiwch y dolenni isod er mwyn cyrraedd ein cynnwys Cymraeg. Lle mae tudalennau cyfatebol yn Saesneg, gallwch gyrraedd y rhain trwy glicio ar y botwm newid iaith, neu drwy chwilio neu bori’r wefan.

Bob dydd, mae 20 o bobl yn marw o ganlyniad i yfed. Ond does dim rhaid i hynny ddigwydd.

Dysgwch ragor (Saesneg yn unig)
Niwed alcohol. Amser newid.

504

Roedd 504 o farwolaethau cysylltiedig ag alcohol yng Nghymru yn 2016

Niwed alcohol. Amser newid.

£73 million

Yn 2011, dangosodd ymchwilwyr fod camddefnyddio alcohol yn costio hyd at £73 miliwn y flwyddyn i’r Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru

Niwed alcohol. Amser newid.

167,000

Collwyd 167,000 o flynyddoedd gwaith oherwydd alcohol ym Mhrydain yn 2015

Crowd Scene Istock 481859798

Y ddiod a phob dim arall: Nid alcohol yw’r unig broblem bob tro

Cynhadledd flynyddol Alcohol Change UK yng Nghymru. Mae’r gynhadledd hon ar eich cyfer chi os ydych chi’n frwd dros leihau niwed a hybu lles.
Dysgwch ragor

yfed llai

Ffeithiau am alcohol

Mae ein ffeithlenni ni yn cyflwyno’r dystiolaeth ddiweddaraf, i’ch helpu chi i ddeall mwy am alcohol. Yn Saesneg mae’r rhan fawr o’r cynnwys hwn, ond byddwn ni’n creu mwy o gynnwys Cymraeg yn fuan. Mae ein ffeithlenni Cymraeg cyfredol i’w cael yma.

Ffeithlenni

Amdanom ni

Cyhoeddiadau o Gymru

Chwiliwch trwy ein llyfrgell ymchwil am lu o ddogfennau am bob agwedd ar faterion alcohol. Mae llawer o’r wybodaeth hon ar gael yn Saesneg yn unig ond gallwch chi weld yr adroddiadau dwyieithog o’n swyddfa yng Nghymru yma.